Ассоциациянын ишкерлиги – Ысык-Көл аймагында

Ассоциациянын ишкерлиги – Ысык-Көл аймагында

Ассоциация тарабынан Ысык-Көл аймагында да алгылыктуу иштер жасалууда. Алдыга коюлган иш пландары­бызга ылайык Ассоциациянын мүчөлөрү аркылуу долбоорлор да­ярдалып, алардын ичинен Тоң районунун Көк-Мойнок-2 айылында жайгашкан «Байтүгөл» жамааты Ассоциациянын негизги өнөктөшү болгон Норвегия токой тобу тарабынан кар­жыланып, долбоору ишке ашырылды. 2010- жылы «Байтүгөл» жамааты Көк-Мойнок-2 айыл аймагында уюшулган. Жамаатты Көк-Мойнок-2 айылынын тургуну Абдылдаева Бактыгүл жетектейт. Жамаат түзүлгөнгө чей­ин эле Бактыгүл эжебиз өзүнүн өмүрлүк жары Орозалиев Талант менен биргеликте кыр­гыздын улуттук буюмдарын...
Ассоциация провела ряд тренингов для ветеринаров и фермеров

Ассоциация провела ряд тренингов для ветеринаров и фермеров

Ассоциация активно продвигает направление по  улучшению генофонда местных пород  крупного рогатого скота в Кыргызстане. На сегодняшний день, проведены  тренинги  направленные ветеринарам, фермерам и осеменаторам  в регионах на тему «Облагораживание породы, проблемы ухода за скотом». К примеру, 17-декабря 2014 года прошел тренинг в селе Улгу, Сузакского района  Жалал-Абадской области с участием более 30 человек. Тренинг прошел в форме активной дискуссии,  фермеры интересовались вопросами:   Как правильно кормить новорожденных телят?; Как правильно проводить...
Жыл каармандарын аныктайбыз

Жыл каармандарын аныктайбыз

Элибизде эмгек эрезеге жеткирээри дайыма айтылып келген. тоолуу өлкөбүздүн экономикасын көтөрүп, токой жана жер пайдала­нууда өзүнүн эмгектеги күжүрмөндүгү менен башкаларга үлгү болуп, келечекке ишенимдүү караган алтын колдуу азамат, жаратман эм­гекчилерибиз жок эмес. кыргызстан токой жана жер пайдалануучуларынын ассоциациясы уюшулгандан тартып өз ишмердүүлүгүндө дайыма токой жана агро сектордогу эмгекчил, мээнеткеч, жаңыча көз карашта иш алпарам деген атуулдарыбызга колдоосун көрсөтүп келе жатат. быйылкы 2014-жыл дагы биз үчүн жаман болгон жок. катарыбызга жаңы...
«Коммуникация для развития» – механизм продвижения интересов семейных фермерских хозяйств

«Коммуникация для развития» – механизм продвижения интересов семейных фермерских хозяйств

Сегодня большинство фермеров, проживающих в слаборазвитых сельских регионах, сталкиваются с широким спектром социальных, экономических и экологических вызовов, от доступа к рынкам до изменения климата. Эти вызовы требуют внедрения новых знаний в аграрном производстве для обеспечения устойчивых средств существования семейных фермерских хозяйств, которые все острее нуждаются вдоступе к соответствующей информации. Вопрос актуальный и для Кыргызстана, где в результате аграрной реформы, которую по разному оценивают в нашем обществе, появилось более 300 тысяч...
Токойлор – жашыл дүйнөбүз

Токойлор – жашыл дүйнөбүз

Тоолуу Кыргызстаныбыз ко­оздугу жагынан Борбордук Азияда өзгөчөлөнгөн өлкө бо­луп саналат.Анын аймагында кышы жайы тоң жугузбаган Ысык-Көлүн бүгүн бүт дүйнө жүзү таанып калды.Ага жы­лына орточо алганда 2-3 мил­лион турист жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн ке­лип эс алып ден -соолукта­рын чыңдап кетишет.Акыркы кезде Кыргызстанда тоо ту­ризми өнүгүү жолуна ыргак­туу түшүп,Теңир- Тоо ичин­деги Соң-Көл,түштүктөгү Сары-Челек менен Арстанбап,Таластын башын­дагы Суусамыр, ичиндеги Төө- Ашуу, Караколдогу жана Чоң-Таштагы лыжа базалары тоолуу өлкөнүн жашыл эко­номикасын байытып барат­кандыгы...
Старт зарождения новой селекционной породы в Кыргызстане

Старт зарождения новой селекционной породы в Кыргызстане

11 сентября 2014 года, Ассоциаиция Леспользователей и Землепользователей Кыргызстана заключила контракт с норвежской компанией «Geno Global AS» на поставку семени быков породы -  «Норвежская Красная» на основании которой, Ассоциация ЛЗК является официальным дистрибьютором данной породы в Кыргызстане. В этой связи, для реализации поставленных задач Ассоциации лесопользователей и землепользователей и Норвежской компании «Geno Global AS» 04.12.2014 года в г.Кант на ферме МИС,  Ассоциация объединила лучших фермеров страны для представления  новой породы крупного рогатого скота «Норвежская...
Токойчунун эмгегин баалоо керек

Токойчунун эмгегин баалоо керек

Токой сакчылыгында иштеп жаткан Калбай аке­нин эмгек жолунда токой чарбасына кошкон са­лымы бар жана бир топ жумуштарды жасап жат­кандыгын айтса болот. Калбай акенин айтканына караганда Союз таркагандан кийин Кызыл-Үңкүр токой чарбасы дагы оор мезгилдерге туш болгондугу чын. Жергиликтүү эл токой­ду үй-тиричилигин жылытуу үчүн отунга пайдаланууга арга­сыз болгон учурлар өттү. Ошондой шартта токойду өз алдын­ча аесуз кыюулардан токтотуу бир топ оор абалды, өзгөчөкөйгөйлөрдү жараткандыгын, ошол учурда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү кыйын болгондугун эскерет. Токой пайда­лануучулар менен биргеликте тыгыз иштөө менен гана то­койду отунга кыйылып, жаңгак уюлдарын сатылып жоголуп...
Первые шаги добровольнaой лесной сертификации (FSC) в Кыргызстане

Первые шаги добровольнaой лесной сертификации (FSC) в Кыргызстане

По приглашению Ассоциации Лесопользователей и Землепользователей Кыргызста­на, Региональный Координа­тор по работе с ключевыми клиентами в странах СНГ, Ма­риам Маттила посетила Кыр­гызстан в конце ноября с.г. Целью визита было знакомство с ситуацией в области управления лесными ресурсами, в том числе горными орехоплодовыми лесами Республики Кыргызстан, информи­рование лиц принимающих реше­ния в лесной отрасли о системе до­бровольной лесной сертификации FSC, а также обмен мнениями по вопросу сотрудничества в сфере до­бровольной лесной сертификации.  В...
Участие на выставке”АгроПродЭкспо 2014″

Участие на выставке”АгроПродЭкспо 2014″

С 26 по 29 сентября 2014 «Ассоциация Лесопользователей и Землепользователей Кыргызстана» приняла участие на выставке «АгроПродЭкспо 2014» организаторами которой являлись Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР  и Торгово-Промышленная Палата КР. На выставке также приняли участие 60 очных и заочных компаний-участниц наиболее известные из которых "Риха", "Аброй", "Кыргыз Коньяг" и тд. Ассоциация же выставляла продукцию своих членов под официальным брендом «Silk Road Taste». Ассортимент продукции был достаточно широк, это были: сухофрукты (около 10 видов),...
Завершен очередной проект совместно с ВПП ООН

Завершен очередной проект совместно с ВПП ООН

Лес это одна из ключевых составляющих биосферы земли и играет в жизни человека и человечества очень важную роль. Во-первых, лес в большой степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого воздуха, защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места для комфортного проживания и отдыха людей, сохраняет разнообразие живой природы. В этом заключается средообразующая или экологическая роль леса. Во-вторых, лес является источником множества материальных ресурсов, без которых человечество не может обойтись и вряд ли...