Элибизде эмгек эрезеге жеткирээри дайыма айтылып келген. тоолуу өлкөбүздүн экономикасын көтөрүп, токой жана жер пайдала­нууда өзүнүн эмгектеги күжүрмөндүгү менен башкаларга үлгү болуп, келечекке ишенимдүү караган алтын колдуу азамат, жаратман эм­гекчилерибиз жок эмес. кыргызстан токой жана жер пайдалануучуларынын ассоциациясы уюшулгандан тартып өз ишмердүүлүгүндө дайыма токой жана агро сектордогу эмгекчил, мээнеткеч, жаңыча көз карашта иш алпарам деген атуулдарыбызга колдоосун көрсөтүп келе жатат. быйылкы 2014-жыл дагы биз үчүн жаман болгон жок. катарыбызга жаңы мүчөлөр кошулду, көп иштерди чогуу ча­ран аткарганга жетиштик. жылды жыйынтыктап жатып “асыл жер пресс” гезитибиз аркылуу айрым эмгеги, изденүүчүлүгү менен өзгөчөлөнгөн атуулдарыбызды быйылкы “жылдын каарманы” деген номинациялар менен белгилеп коюуну ылайык көрдүк. бул ки­чинекей, бирок жагымдуу белегибиз сиздерге алдыдагы эмгек жолуңуздарда албан ийгиликтерге алпаруучу маяк болсун! биз ишене­биз – мындай асыл адамдар арабызда абдан көп. келиңиздер, бирге иштешели, улуу табият менен асыл жерибизди сактап, коргоп жана учурдун талабына ылайык жашаганга өтөлү. келечегибиз – жашыл экономиканы көтөрүү менен урпактарга баалуу табигый мураста­рыбыз болгон токойлорубуз менен асыл жерибизди татына бойдон калтыруу! жаңырган жылда жаңы изденүү, баалуу табылгалар ме­нен кезигели!

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ФЕРМЕРИ

КАСЫМОВ ШАРАФИДИН – Баткен областынын Кадам­жай районунун Арпа-Сай ай­ылынын тургуну. 1956-жылы туулган. Оштогу айыл чар­ба техникумунун Агрономия факультетин аяктаган.Союз таркаганга чейин совхоздо питомниктерде агроном бо­луп иштеп жүрүп, кийин өз үлүшүн алганда үй-бүлөсү менен ар кандай жемиш дарактарынын көчөттөрүн эгип өстүрүү менен алектенет. Учурда 94 сотых жер үлүшүнүн 30 сотугунда жалаң шабдаалы багы бар, 15 сотугу алма, калган жер аянтына шабдаалы, алма жана гилас жеми­шинин данек уруктарын жаңы экти. Мындан тышкары питомнигинде өстүрүп даярдап койгон ижарага алган 25-30 сотых жерге олтургузганга жете турган көчөттөрү даяр турат. Продукциясын Россияга, Бишкекке сатып, жылдык кирешеси абдан жакшы. Быйылкы шабдаалы­сынан 4,5 тонна жемиш түшүм алып, Россиядагы алар­мандарына кетти. Жакындан жардамчысы анын жубайы Жаннаткан эже менен бала-чакасы.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ФЕРМЕРИ

ЭШКОЗУЕВ КАХАРЖАН – Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу Бар­пы айылынын тургуну. Кесиби – инженер-зоотехник. Союз учурунда колхоз-совхоздордо иштеп жүрүп, 1996-жылы ал­гачкылардан болуп жеке чар­басын түптөгөн. Алгачкы иш баштаганда 10 чакты гана кара малы бар болгон болсо, бул күндө малынын саны 100гө жетти. Кахаржан малды жөн гана багып көбөйтпөстөн, анын асыл тукумдуулугун арт­тыруунун үстүндө изденип келет. Жеке чарбасы азыр “Ба­кыт” асыл тукумдуу фермердик чарбасына айланган. Сүт өндүрүп сатуу жагын да жолго коюп алган. Айыл чарба­сынын мал чарба тармагына кошуп жаткан салымы үчүн 2003-жылы өлкө президентинин Ардак Грамотасына та­тыктуу болгон. Үй-бүлөсүнөн тышкары дагы 12 адамды иш менен камсыз кылып турат.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ФЕРМЕРИ

ВОЛОКИТИН АНТОН – Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз районунун Кызыл- Суу айылында жашайт. Ата му­расын улантып, жеке чарба­сын чоң фермердик чарбага кеңейткен. Учурда 14 гектар же­рине мөмө жемиш дарактарын өстүрөт жана бул дарактардын питомнигин кармайт. Негизги кирешесин көчөттөрдү сатуудан табат. Айылдык шартта муздаткыч жабдыгы менен мөмө жемиш продукцияларын сактоочу жайы бар.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ТОКОЙ ЧАРБАСЫ

КЫЗЫЛ-ҮҢКҮР ТОКОЙ ЧАРБАСЫ – Жалал-Абад областы­нын Базар-Коргон району­нун Кызыл-Үңкүр токой чар­басы – директору Анар­бай уулу Элмирбек. Токой пайдалануучулар менен то­кой сактап, көбөйтүүдө, то­койду туруктуу башкаруу менен аны туура пайдала­нууда жергиликтүү эл ме­нен жакын иштешип,мыкты өнөктөштүгүн көрсөттү.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ӨНӨКТӨШҮБҮЗ

Баткен областынын Ка­дамжай райондук мамле­кеттик администрация баш­чысы – аким Мадумаров Акрам Камбаралиевич. Келечек жашыл экономика­га деп чакырып жатканда өз эли-жеринин табиятын сак­тап, жакшыртып, токой жана агро сектордогу Ассоцияци­янын иш аракеттерин туура кабылдап, ар убак колдоосу менен чыныгы өнөктөш бо­луп келүүдө.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ КЫЗМАТКЕРИ

ТӨРӨБЕКОВ ЗАИРБЕК ЭГЕМОВИЧ – Токой жана жер пайда­лануучулар Ассоцияциясы­нын кызматкери, түштүк ай­мак боюнча координатор. Ассоцияциянын иш аракет­терин түштүк аймактагы жергиликтүү элге жайылтуу­да көп аракеттерди жасаган. Өзгөчө тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу техно­логияларын жеткирүүдө ре­спубликанын бардык аймак­тарында болуп, тамчылатып сугаруууну практикалык ык­мада жеткирип келүүдө.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ИШКЕРИ

image description


САТЫБАЛДИЕВ АБДЫЖАЛИЛ – Ош областынын Ара­ван районундагы “Мовий да­рыя” суу пайдалануучулар Ассоциациясынын директо­ру. Ассоциация тарабынан уюштурулган ашар ыкмасы менен каналдарды тазалоо боюнча 2013 -жылда Араван районунда Найман, Лянгар каналын жасаганга өзүнүн акчалай салымын кошкон. Ассоцияциянын мүчөсү ка­тары жергиликтүү элдер ме­нен активдүү иштеше билет жана ар кандай талаш-тартыш маселелерин жоюда бир топ демилгелер менен аракеттенип келет. Тепе-Коргон Айыл аймактык Кенешинин депутаты.

ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ЖАМААТЫ

«БАЙТҮГӨЛ» ЖАМААТЫ – «Байтүгөл» жамааты 2010- жылы Ысык-Көл областынын Тоң районуна караштуу Көк- Мойнок-2 айыл аймагында ую­шулган. Жамаатты Көк-Мойнок -2 айылынын тургуну Абдылдаева Бактыгүл жетек­тейт. Жамаат түзүлгөнгө чейин эле Бактыгүл эжебиз өзүнүн өмүрлүк жары Орозалиев Талант менен бир­геликте кыргыздын улуттук буюмдарын жасап, Биш­кек жана Алма-Ата шаарларына алып барып сатып жүргөн. Жамаат түзүү Бактыгүл эженин демилге­си болгону менен, аны ишке ашыруу оңойго турган жок. Бактыгүл эженин талыкпаган аракетинин жана өзүнүн идеясына терең ишенгендигинин аркасында жамаат акырындык менен кичинекей ийгиликтерди жаратып отуруп, бүгүн туруктуу иштеп жатат. 2011- жылы Бактыгүл эже долбоор даярдап, ПРООН аркы­луу жамаатка грант менен жүн жана кебез тытуучу станок жана кездеменин бетине сайма сайган машина (тамбур машинасын) сатып алган. Бирок,тилекке кар­шы жүн жана кебез тытуучу станок 3-фазадан турган токтун кубаттуулугун талап кылгандыктан жана жа­мааттын каражатынын жоктугуна байланыштуу ста­нок иштебестен токтоп турган. Жамааттын мүчөлөрү сатып алган жүндү колго жууп, колго тытып, буюм­дарды жасап сатып жатышты. Быйыл Бактыгүл эже кайрадан долбоор жазып, Норвегия токой тобу та­рабынан 35000 сом акчалай каржылоого ээ болду. «Байтүгөл» жамаатында Көк-Мойнок-2 айылынын 10 үй-бүлөсү эмгектенет. Жамааттын мүчөлөрү панно, кийиздин бетине түшүрүлгөн сүрөттөрдү, балдардын жана чоң адамдардын жеңи жок чыптамаларын, кий­изден бут кийимдерди, сумка, уюлдук телефон сал­гычтарды, кыз-келиндер үчүн жасалгаларды, пинет­каларды жана башка буюмдарды жасашат. Жамаат­тын элге кызмат көрсөтүп, айыл тургундарынын жүн жана кебездерин тытып, кыз узатуу тойлоруна сеп да­ярдап, ала кийиз, шырдак жана сувенирлерди жасап, аларды Казакстан, Россия мамлекеттерине сатып, жа­мааттын мүчөлөрүнүн жашоо деңгээлин көтөрөбүз де­ген максаты бар.

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ